Zawsze po stronie rolnika!

Tygodnik Poradnik Rolniczy czyta ponad 300 tys. rolników w Polsce

Biorę udział

Tygodnik Poradnik Rolniczy czyta ponad 300 tys. rolników w Polsce

Biorę udział

NAGRODY KONKURSOWE

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

DO KOŃCA KONKURSU ZOSTAŁO:

Wybierz...
Wybierz...
Wybierz...
Chętnie poinformujemy Cię o seminariach, szkoleniach, konkursach, usługach/produktach adresowanych do branży rolniczej. Przekaz dostosujemy do Twoich potrzeb w oparciu o dane o twojej działalności przekazane nam teraz i/lub w kolejnych kontaktach. Czasem zapytamy o opinię na temat naszej oferty i dostarczanych Tobie treści. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie. 
* Oznaczenie  pola oznacza zgodę na przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych, zawsze możesz ją cofnąć. 

2. Zgadzam się na przekazywanie mi profilowanych informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich partnerów poprzez:

Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR/my), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Twoje dane będziemy przetwarzać do realizacji następujących celów: realizacja Konkursu, marketingu bezpośredniego (wysyłka pocztowa), przekazu marketingowego i handlowych zgodnie z udzielonymi zgodami; poznania twojej opinii na temat dostarczanych usług i treści w ramach badania rynku, a także do zabezpieczenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO), którym są wymienione cele. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej ze zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo żądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danych możesz złożyć skargę do Prezesa UODO (Warszawa, ul. Stawki 2) Zawsze możesz skontaktować się z nami na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl, lub z wyznaczonym przez PWR inspektorem ochrony danych na adres: iod@pwr.agro.plSzczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są pod adresem: https://rodo.pwr.agro.pl/bralem-udzial-w-konkursie-lub-podobnym-wydarzeniu-tego-rodzaju.

Łączna wielkość wszystkich zdjęć to maksymalnie 15 MB. W przypadku próby zgłoszenia większych plików formularz nie przyjmie zgłoszenia.

Jak wygrać?

1. Dołącz maksymalnie 3 zdjęcia
pokaż na zdjęciu jak przygotowujesz swoje uprawy do jesieni i zimy - jak nawozisz pole, jak dbasz
o uprawy, jakie zabiegi stosujesz

2. Udziel odpowiedzi na pytanie konkursowe
3. Wyślij zgłoszenie

Obserwuj nas w social media:

www.tygodnik-rolniczy.pl

czytelnik@tygodnik-rolniczy.pl

61 886 29 70

Kontakt